VZW Zazina is een vereniging zonder winstoogmerk.Haar leden zijn de leden van de medische raden en van de medische staf van de ziekenhuizen beheerd door VZW ZNA. De vereniging stelt zich tot doel om zonder enig winstoogmerk   de belangen van de ziekenhuisartsen, verbonden aan de VZW ZNA   te behartigen.De inhoud van deze web site is  voorbehouden aan de artsen verbonden aan de ziekenhuizen

beheerd door VZW ZNA. Indien U meer informatie wenst over het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen , VZW ZNA , verwijzen we U graag naar de web site www.zna.be.

Indien U arts bent en lid van VZW Zazina kan U inloggen voor verdere informatie.